• MOODPUBLIC UTILITIES

    MOOD
    PUBLIC UTILITIES

Our perspective and usage of public places varies and is defined by history and cultural background. Each individual public space has its own lighting purpose which contributes to its effectiveness. We inspire you by defining and matching the need to reach maximal result.

Top sportschool Antwerpen

Public Utilities


Uitdaging

De projectontwikkelaars wilden hun visie op gezondheid terug laten komen in het design van het pand. De verlichting is daar een essentieel onderdeel van. Een belangrijke voorwaarde was dan ook dat het rendement per armatuur minimaal 90% moest zijn. Een uitdaging die wij natuurlijk graag aan zijn gegaan. 


Omschrijving

Het projectteam heeft Electro Technics en LIXERO ingeschakeld om hun visie om te zetten naar een werkbare situatie. We hebben een korte studie uitgevoerd waaruit bleek dat de wensen van het projectteam alleen behaald konden worden door premium producten te gebruiken in combinatie met moderne technologieën. Deze studie is omgezet naar een werkbaar plan en gepresenteerd aan de stakeholders. Daarna is het plan in nauwe samenwerking gerealiseerd.


Resultaat

Het pand voldoet aan de hoogste designeisen, de verlichting legt daarbij accenten op de juiste aspecten. Sport, educatie en ontspanning ontmoeten elkaar op optimale wijze. 

WB

OP

SE